0888611651 rlco@abv.bg

Активни проекти

  • 03.2023 – 01.04.2024

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Никопол по проект на общината „Грижа в дома в община Никопол“, Договор BG05SFPR002-2.001-0143-С01.

Финансиран от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Стойност на дейността на Сдружение РЛЧО –  15 285.40 лв.

 

  • 03.2023 – 31.12.2023

Сътрудничество и съвместна дейност с Община Пордим по проект на общината „Грижа в дома в община Пордим“, Договор BG05SFPR002-2.001-0145-С01.

Финансиран от Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Стойност на дейността на Сдружение РЛЧО – 3 000.00 лв.

 

  • 06.2022 – 30.10.2024

Партньор по проект „ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ – устойчиво бизнес развитие“, договор ВЕЕ.104820210621 на Асоциация „Прозрачност без граници“.

 Стойност на дейността на Сдружение РЛЧО – 12 000.00 лв.

 

  • 05.2022 – 30.04.2025

Партньор  по проект „Power Saving Check goes Citizens“, Споразумение 2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027, финансиран по Програма на Общността ERASMUS+

Размерът на финансирането за Сдружение РЛЧО е максимум 26 235.00 евро.