Проектът се нарича “Power Saving Check goes Citizens” 2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027 и се реализират от 01 май 2022 до 30 април 2025 година. В него участват партньорски организации от общо 9 европейски страни, а организация - координатор е Newport Group - Словакия....

повече информация