0888611651 rlco@abv.bg

Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ Плевен е партньор в нов международен проект, финансиран по програма ERASMUS+.

Проектът се нарича “Power Saving Check goes Citizens” 2021-1-SK01-KA220-ADU-000027027 и се реализират от 01 май 2022 до 30 април 2025 година. В него участват партньорски организации от общо 9 европейски страни, а организация – координатор е Newport Group –...